Aanpak tegen pesten

Aanpak tegen pesten
Omdat pesten een grote impact heeft op leerlingen nu en later, wil onze school zich inzetten om pesten zo goed mogelijk te voorkomen. Wij hanteren hiervoor de no-blamemethode.

Hieronder kan u de manier van acties terugvinden:

De No Blame methode bij pesten

Vooraf

beschrijf de pestsituatie, breng ze in kaart:

  • wie is de gepeste?
  • over welke vervelende, regelmatig voorkomende situates gaat het?
  • wie is de pestkop? zijn er meerdere?
  • omschrijf de middengroep?
  • is de klas/groep op de hoogte? 

Stap 1: gesprek  met de gepeste leerling
Vraag informatie over wat er aan de hand is zonder je te verliezen in details: hoe beleeft de gepeste leerling die moeilijke situaties? Leg uit hoe je de situatie zal aanpakken, dat niemand gestraft wordt en vraag het mandaat om je aanpak ook effectief uit te voeren. Bespreek samen wie de overleggroep vormt. Overleg wat je mag vertellen in de groep. Vraag eventueel naar een verhaal of een tekening die het gevoel van de gepeste leerling het best uitdrukt. Laat weten hoe en wanneer je bereikbaar bent 

Stap 2: de groep wordt samen geroepen
Hiervoor wordt/worden de pester(s) aangesproken, leerlingen uit het middenveld en vrienden en/of positief ingestelde jongeren. De gepeste leerling maakt inderdaad geen deel uit van de overleggroep 

Stap 3: leg het probleem uit.
Vertel aan de groep dat je een probleem hebt. Gebruik eventueel het verhaal of de tekening als illustratie. Verlies je niet in de eventuele details die je zou kennen. Beschuldig ook niemand. Maak wel duidelijk dat het probleem moet opgelost worden.

Stap 4: deel de verantwoordelijkheid
Zorg dat het voor iedereen duidelijk en zeker is dat er niet zal gestraft worden. Vraag elk groepslid na te denken over hoe hij of zij kan bijdragen tot de oplossing. Zij hebben het meeste contact met de gepeste leerling en zijn dan ook het best geplaatst om het pesten te stoppen 

Stap 5: vraag de groep naar hun voorstellen
Alle positieve voorstellen worden aanvaard. Ook 'niets meer doen' is alvast een goed antwoord. Vraag door over hoe ze hun voorstellen concreet zullen uitvoeren: 'hoe ga je het aanpakken?'. Vraag om 'ik-taal' te gebruiken: niet wij zullen iets doen maar 'ik dat het zo zus of zo doen'. Eventueel kunnen de concrete voorstellen op papier gezet worden 

Stap 6: laat de verantwoordelijkheid bij de groep
Zij alleen kunnen het probleem oplossen. Bedank hen en geef ze op een duidelijke manier vertrouwen. Laat hen ook weten dat je over één week met elk van hen individueel zal spreken. Zorg ervoor dat ze weten hoe en wanneer je bereikbaar bent. 

Stap 7: één week later: individuele, korte gesprekken met alle betrokkenen
Laat elk groepslid afzonderlijk vertellen over zijn bijdrage. Gebruik hiervoor vragen zoals: 'hoe is het nu?', 'is het pesten gestopt?',' ben jij tevreden?'. Indien de gepeste leerling niet echt tevreden is over het resultaat, bespreek je samen met hem nieuwe doelen. Hierbij is het denkbaar dat met dezelfde groep de procedure (deels) hernomen wordt. Evenzeer is het denkbaar dat een nieuwe groep wordt samengesteld.

POSITIEF > Aanpak tegen pesten / Onze klassen / Breinkrachten / Geweldloze communicatie / Verjaardagen / Examenschool

Home | © 2019 - Sint-Martinusbasisschool | Webmaster: Juf Liesbeth- Juf Lore
Sint-Martinusschool-Dorpsstraat 18-3210 Lubbeek-ondernemingsnummer 0417.549.762

backtotop