BKO L-Kids

Voor-, na- en buitenschoolse Kinderopvang "L-kids"

Deze opvang wordt georganiseerd door de gemeente Lubbeek en gaat tijdelijk door in onze kleuterzaal en in de nabije containers. 
Tijdens de schooldagen kunnen uw kinderen er terecht vanaf 07.00 uur ‘s morgens tot 18.30 uur ’s avonds. Ook op snipperdagen en tijdens de vakantie is L-kids geopend. De begeleiding gebeurt door kinderbegeleidsters onder toezicht van een coördinator.

De opvang stopt om 08.30 uur. ’s Avonds is er toezicht op school tot 16.10 uur (vrijdag 15.20uur), daarna begint de opvang door L-kids tot 18.30 uur.
Op woensdagmiddag blijven de kinderen onder begeleiding van de leerkrachten tot 11.55 uur op school waarna zij naar L-kids kunnen.
Voor vragen en opmerkingen kan u zich wenden tot de verantwoordelijken.
Alle kinderen die naar de buitenschoolse opvang komen, moeten een badge aan de schooltas hebben. Deze badge kan je verkrijgen door het online inschrijvingsformulier in te vullen op de website van de gemeente Lubbeek. 

Info over de bijdrage voor L-kids kan u via onderstaande link terugvinden (zie onderaan die pagina bij downloads):

De ouderbijdrage wordt bepaald conform het meest recente Besluit van de Vlaamse regering. - Voor en na de school: 1,34 euro per begonnen halfuur
woensdagnamiddag: berekening per halve dag of per begonnen half uur
(voordeligst tarief voor de ouders).

schoolvrije en vakantiedagen: hele dag (meer dan 6u): 14,83 euro
halve dag (tussen 3 en 6u): 7,44 euro
minder dan 3u: 4,93 euro
- Geplande uitstapjes worden tijdig aan de ouders bekend gemaakt. Eventueel kan er een meerprijs gevraagd worden.

- Te laat afhalen van kinderen (= uitscannen na 19 uur): 15 euro per kind.
- Een annulering of afwezigheid bij voorafgaande inschrijving (uitgezonderd de annulering met medisch attest op naam van het kind): de ingeschreven uren worden aangerekend.

3.2 KORTING - SOCIAAL TARIEF

Korting: bij de opvang van meerdere kinderen uit hetzelfde gezin op een zelfde dag, wordt 25% korting verleend op de totale ouderbijdrage van diezelfde dag.

Sociaal tarief 50% korting: is cumuleerbaar met de gezinskorting.
Ouders die menen in aanmerking te komen voor sociaal tarief, kunnen dit aanvragen door volgende documenten binnen te brengen bij het organiserende bestuur:
- een gemotiveerd verzoek
- een recent aanslagbiljet personenbelasting
- voor éénoudergezinnen een recent bewijs van gezinssamenstelling.

page1image13680000 page1image13664256

Criteria :

Aantal Belastbaar inkomen kinderen twee-oudergezinnen

  1. 1  34026

  2. 2  36030

  3. 3  38034

+3 40034

Belastbaar inkomen éénoudergezin 28029
30030

31629 33228

page1image13676160 page1image13674240 page1image13679616 page1image13678656 page1image13675392 page1image13666944page1image13673664 page1image13673280 page1image13677696 page1image13676736 page1image13687552 page1image13634560page1image13635328 page1image13634368 page1image13646848 page1image13633984 page1image13655168 page1image13655552

Het sociale tarief wordt maximum toegekend voor een periode van een jaar. De bewijsstukken moeten door de ouders, een maand voor het verstrijken van de betrokken periode, opnieuw worden voorgelegd aan het organiserende bestuur. Indien er zich eerder wijzigingen voordoen in verband met de gezinssamenstelling en/ of –inkomen, moet het organiserende bestuur onmiddellijk op de hoogte gesteld worden.

Deze bedragen worden jaarlijks op 1 januari verhoogd met de procentuele stijging van het gezondheidsindexcijfer van 1 oktober van het vorig kalenderjaar en 1 oktober van het kalenderjaar daarvoor.

https://www.lubbeek.be/opvang-schoolgaande-kinderen

Sarah Bernaerts ( coördinator)
016/47 97 00

Adres opvang:
Dorpsstraat 2B
3210 Lubbeek

Dienst administratie
Ma-Vrij 9u-12u, behalve op woensdag tot 11 u.
016/25 66 98 ( ook opvang )

www.lubbeek.be/product/229/buitenschoolse-kinderopvang

SAMEN > BKO L-Kids / Schoolteam / Schooluren / Reglement / Leerlingenraad / Schoolraad / Oriëntatie wereld / Verkeer op school / Ouderraad / Parochie / SG de 4sprong / Privacy

Home | © 2019 - Sint-Martinusbasisschool | Webmaster: Juf Liesbeth- Juf Lore
Sint-Martinusschool-Dorpsstraat 18-3210 Lubbeek-ondernemingsnummer 0417.549.762

backtotop