Leerlingenraad

Schoolvisie leerlingenraad

 

Vanuit onze visie om samen school te maken is onze leerlingenraad ontstaan.
De leerlingen kunnen zich begin van het schooljaar kandidaat stellen via een sollicitatiebrief.
Op deze manier worden alle kinderen vanaf het 3de leerjaar betrokken. Deze kandidatuur geldt voor het ganse schooljaar.

We werken zo aan de persoonsgebonden ontwikkeling van de leerlingen.
Samen denken, samen in gesprek gaan om zo tot ideeën en mooie resultaten komen.

Kinderen krijgen op deze manier de verantwoordelijkheid om mee te beslissen over dingen die ze willen veranderen binnen onze school.
Ze mogen de school leuker maken zodat het echt een school van hen wordt, een school waarin ook zij hun zegje mogen doen. We weten op deze manier wat er leeft onder de kinderen.

Doordat de leerlingen zelf mee mogen nadenken over het schoolgebeuren, wordt het respect tussen leerling en leerkracht groter.
Leerlingen voelen zich meer betrokken bij de beslissingen die gemaakt worden in samenspraak met leerkrachten en directie.

Alle kinderen van de school kunnen ideeën om de school te verbeteren in de ideeënbus stoppen. De leerlingenraad neemt dit dan mee naar de eerstvolgende vergadering.
Deze vergadermomenten en werkmomenten vinden één keer per maand plaats. Deze ideeën worden hier uitvoerig besproken. Door de leerkrachten wordt er bepaald welke ideeën mee naar het ganse schoolteam gaan tijdens personeelsvergaderingen.

Realisaties van de voorbije schooljaren

  • Toiletten pimpen: kleur kiezen, opmeten hoeveel verf er nodig is, …
  • De mannetjes van het schoollogo een naam geven: "Maarten & Marthe"
  • Blokhut 
  • Afspraken maken rond spel
  • Nadenken over groene speelplaats
  • Speeltijden leuker maken: muziek, materialen, …
  • 6de leerjaar mee op kleuterspeelplaats op vrijdag
schooljaar 2023-2024

Beste kinderen van de leerlingenraad
Beste ouders

De leerlingenraad van onze school bestaat uit 7 vertegenwoordigers van het derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar. Het is de bedoeling om maandelijks samen te komen en te ‘vergaderen’. Samen met deze kinderen willen we nieuwe ideeën uitwerken, plannen maken en uitvoeren, … Kortom het schoolleven nog aangenamer en leerrijker maken.

Om alle vertegenwoordigers zoveel mogelijk op onze maandelijkse bijeenkomsten te mogen verwelkomen hebben we alle data voor dit schooljaar al gepland. Zo kunnen jullie deze data op jullie (school)kalender vermelden. 

We vergaderen telkens op de eerste donderdagmorgen van de maand (uitgezonderd in april) voor de aanvang van de school van 8.30 uur tot 8.50 uur

Noteer alvast volgende data:       

We zijn ervan overtuigd dat er ook dit schooljaar weer heel wat zal gerealiseerd worden op advies van de kinderen van de leerlingenraad.

De begeleidende leerkrachten 
juf Franne, juf Lisa, juf Marie en meester Pieter

schooljaar 2022-2023

Onze leerlingenraad wordt dit schooljaar vertegenwoordigd door deze leerlingen. 
Maandelijks komen ze samen om na te denken over onze school en onze werking. 

verslag 9 maart 2023

verslag 9 februari 2023

verslag 12 januari 2023

verslag 8 december 2022

verslag 10 november 2022

verslag 6 oktober 2022

schooljaar 2021-2022

De leerlingenraad van onze school bestaat uit 10 vertegenwoordigers van het derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar. Het is de bedoeling om maandelijks samen te komen en te ‘vergaderen’. Samen met deze kinderen willen we nieuwe ideeën uitwerken, plannen maken en uitvoeren,…. Kortom het schoolleven nog aangenamer en leerrijker maken.
Om alle vertegenwoordigers zoveel mogelijk op onze maandelijkse bijeenkomsten te mogen verwelkomen hebben we alle data voor dit schooljaar al gepland. Zo kunnen jullie deze data op jullie (school)kalender vermelden. 
We vergaderen telkens op een donderdagmorgen voor de aanvang van de school van 8.30 uur tot 8.50 uur. Noteer alvast volgende data:
7 oktober 2021: verslag
18 november 2021
2 december 2021
13 januari 2022: geen verslag door geen agendapunten
3 februari 2022
10 maart 2022
april /
5 mei 2022
 2 juni 2022

We zijn ervan overtuigd dat er ook dit schooljaar weer heel wat zal gerealiseerd worden op advies van de kinderen van de leerlingenraad.

Met vriendelijke groeten,
De begeleidende leerkrachten 
juf Maria, juf Lisa, juf Marie en meester Pieter

 

schooljaar 2020 - 2021
schooljaar 2019 - 2020
schooljaar 2018 - 2019
schooljaar 2017 - 2018
SAMEN > Leerlingenraad / Schoolteam / Schooluren / Reglement / Schoolraad / Oriëntatie wereld / Verkeer op school / Ouderraad / BKO L-Kids / Parochie / SG de 4sprong / Privacy

Home | © 2019 - Sint-Martinusbasisschool | Webmaster: Juf Liesbeth- Juf Lore
Sint-Martinusschool-Dorpsstraat 18-3210 Lubbeek-ondernemingsnummer 0417.549.762

backtotop