Leerlingenraad

Schoolvisie leerlingenraad

 

Vanuit onze visie om samen school te maken is onze leerlingenraad ontstaan.
De leerlingen kunnen zich begin van het schooljaar kandidaat stellen via een sollicitatiebrief.
Op deze manier worden alle kinderen vanaf het 3de leerjaar betrokken. Deze kandidatuur geldt voor het ganse schooljaar.

We werken zo aan de persoonsgebonden ontwikkeling van de leerlingen.
Samen denken, samen in gesprek gaan om zo tot ideeën en mooie resultaten komen.

Kinderen krijgen op deze manier de verantwoordelijkheid om mee te beslissen over dingen die ze willen veranderen binnen onze school.
Ze mogen de school leuker maken zodat het echt een school van hen wordt, een school waarin ook zij hun zegje mogen doen. We weten op deze manier wat er leeft onder de kinderen.

Doordat de leerlingen zelf mee mogen nadenken over het schoolgebeuren, wordt het respect tussen leerling en leerkracht groter.
Leerlingen voelen zich meer betrokken bij de beslissingen die gemaakt worden in samenspraak met leerkrachten en directie.

Alle kinderen van de school kunnen ideeën om de school te verbeteren in de ideeënbus stoppen. De leerlingenraad neemt dit dan mee naar de eerstvolgende vergadering.
Deze vergadermomenten en werkmomenten vinden één keer per maand plaats. Deze ideeën worden hier uitvoerig besproken. Door de leerkrachten wordt er bepaald welke ideeën mee naar het ganse schoolteam gaan tijdens personeelsvergaderingen.

Realisaties van de voorbije schooljaren

  • Toiletten pimpen: kleur kiezen, opmeten hoeveel verf er nodig is, …
  • Blokhut 
  • Afspraken maken rond spel
  • Nadenken over groene speelplaats
  • Speeltijden leuker maken: muziek, materialen, …
  • 6de leerjaar mee op kleuterspeelplaats op vrijdag
SAMEN > Leerlingenraad / Reglement / Schoolteam / Schooluren / Schoolraad / Oriëntatie wereld / Ouderraad / BKO L-Kids / Parochie / SG de 4sprong / Privacy

Home | © 2019 - Sint-Martinusbasisschool | Webmaster: Juf Liesbeth- Juf Lore
Sint-Martinusschool-Dorpsstraat 18-3210 Lubbeek-ondernemingsnummer 0417.549.762

backtotop