Reglement

Via deze LINK vindt u het schoolreglement 2023-2024 van onze school.

Via deze ........ vindt u de specifieke informatie uit de infoavonden van september 2023. 

SAMEN > Reglement / Schoolteam / Schooluren / Leerlingenraad / Schoolraad / Oriëntatie wereld / Verkeer op school / Ouderraad / BKO L-Kids / Parochie / SG de 4sprong / Privacy

Home | © 2019 - Sint-Martinusbasisschool | Webmaster: Juf Liesbeth- Juf Lore
Sint-Martinusschool-Dorpsstraat 18-3210 Lubbeek-ondernemingsnummer 0417.549.762

backtotop