Schoolraad

Doel van de schoolraad
Door het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse onderwijsraad, werd een schoolraad opgericht. 
De schoolraad heeft een informatierecht ten aanzien van de directeur en het schoolbestuur. Directeur en schoolbestuur hebben de plicht de schoolraad te informeren. 
De schoolraad in het gesubsidieerd onderwijs moet alle leerlingen, ouders en personeelsleden informeren over zijn standpunten en activiteiten. 
De schoolraad wordt samengesteld voor 4 jaar in het basisonderwijs. 
Volgende geledingen nemen deel aan de vergaderingen:

- lokale gemeenschap: Katrien De Becker, Dirk Schrevens, Lizzy Evens
- ouders: Anneliese Heeren, An Carens
- personeel Sabine Brauer, Ria Geeraerts, Tom Petré
- contactpersoon schoolbestuur: Guy Haeck
- raadgevend adviseur: Liesbeth Taveirne

verslagen schooljaar 2020-2021
5 oktober 2020
1 februari 2021
juni 2021

verslagen schooljaar 2021-2022
13 september 2021
7 februari 2022

verslagen schooljaar 2022-2023
26 september 2022

verslagen schooljaar 2023-2024
3 oktober 2023

SAMEN > Schoolraad / Schoolteam / Schooluren / Reglement / Leerlingenraad / Oriëntatie wereld / Verkeer op school / Ouderraad / BKO L-Kids / Parochie / SG de 4sprong / Privacy

Home | © 2019 - Sint-Martinusbasisschool | Webmaster: Juf Liesbeth- Juf Lore
Sint-Martinusschool-Dorpsstraat 18-3210 Lubbeek-ondernemingsnummer 0417.549.762

backtotop