schoolraad

Doel van de schoolraad
Door het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse onderwijsraad, werd een schoolraad opgericht. 
De schoolraad heeft een informatierecht ten aanzien van de directeur en het schoolbestuur. Directeur en schoolbestuur hebben de plicht de schoolraad te informeren. 
De schoolraad in het gesubsidieerd onderwijs moet alle leerlingen, ouders en personeelsleden informeren over zijn standpunten en activiteiten. 
De schoolraad wordt samengesteld voor 4 jaar in het basisonderwijs. 
Volgende geledingen nemen deel aan de vergaderingen:

- lokale gemeenschap: Danny Bormans, Dirk Schrevens, Marijke Cleynen
- ouders: Stijn Gryson, Liliane Drappier, Kristel Verheyden
- personeel (Sabine Brauer, Ria Geeraerts, Tom Petré
- contactpersoon schoolbestuur: Guy Haeck
- raadgevend adviseur: Liesbeth Taveirne

 

verslagen schooljaar 2020-2021
5 oktober 2020

 

SAMEN > schoolraad / Reglement / Schoolteam / Schooluren / Leerlingenraad / Oriëntatie wereld / Ouderraad / BKO L-Kids / Parochie / SG Hageland / Privacy

Home | © 2019 - Sint-Martinusbasisschool | Webmaster: Juf Liesbeth

backtotop