Schoolteam

Schoolbestuur 

vlnr.

Theo Dewindt - Koenraad Van Coppenolle - E.H. Luc Thiry - Freddy Duerinckx -  Guy Haeck 

De inrichtende macht heeft de eindverantwoordelijkheid voor het schoolgebeuren.
Ze wordt in onze school ook aangeduid als schoolbestuur.
Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.
Ze werft de leerkrachten aan en houdt toezicht over de goede werking van de school.
Ouders kunnen met hun vragen, wensen en klachten steeds terecht bij de leden van het schoolbestuur.
Zij gaan de aanvraag evalueren en waar gepast zal het schoolbestuur er een gevolg aan geven.

schoolbestuur@sintmartinusschool.be

Schoolteam

Elke leerkracht heeft een schoolmailadres: voornaam.familienaam@sintmartinusschool.be
de directie: directie@sintmartinusschool.be
secretariaat: secretariaat@sintmartinusschool.be

Zorgcoördinatie
ils.ferdinand@sintmartinusschool.be
silke.claes@sintmartinusschool.be

vlnr 

juf Franne, juf Lisa, juf Marie,  juf Sabine, juf Lore, juf Wendy, juf Magali, juf Nele, meester Pieter

juf Ria, juf Rosita, meester Tom, juf Ann, juf Els, juf Muriel, juf Silke, juf Kristine, juf Ils, juf Hannie, Fadi, Bashar, Johnny

juf Alice, juf Linda, juf Sabrina, juf Liesbeth, juf Katrien, juf Christel, juf Els, juf Sofie, juf Lore, juf Margo

juf Tine, juf Geertrui en juf Maria ontbreken op de foto. 

 

SAMEN > Schoolteam / Schooluren / Reglement / Leerlingenraad / Schoolraad / Oriëntatie wereld / Verkeer op school / Ouderraad / BKO L-Kids / Parochie / SG de 4sprong / Privacy

Home | © 2019 - Sint-Martinusbasisschool | Webmaster: Juf Liesbeth- Juf Lore
Sint-Martinusschool-Dorpsstraat 18-3210 Lubbeek-ondernemingsnummer 0417.549.762

backtotop