Schoolteam

Schoolbestuur 

vlnr.

Theo Dewindt - Koenraad Van Coppenolle - E.H. Luc Thiry - Freddy Duerinckx -  Guy Haeck 

Katrien de Becker - Machteld Verhelst - Sara Lammens

De inrichtende macht heeft de eindverantwoordelijkheid voor het schoolgebeuren.
Ze wordt in onze school ook aangeduid als schoolbestuur.
Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.
Ze werft de leerkrachten aan en houdt toezicht over de goede werking van de school.
Ouders kunnen met hun vragen, wensen en klachten steeds terecht bij de leden van het schoolbestuur.
Zij gaan de aanvraag evalueren en waar gepast zal het schoolbestuur er een gevolg aan geven.

schoolbestuur@sintmartinusschool.be

Schoolteam

Elke leerkracht heeft een schoolmailadres: voornaam.familienaam@sintmartinusschool.be
de directie: directie@sintmartinusschool.be
secretariaat: secretariaat@sintmartinusschool.be

Zorgcoördinatie
ils.ferdinand@sintmartinusschool.be
silke.claes@sintmartinusschool.be
anne.buwalda@sintmartinusschool.be (interim juf Silke)

vlnr 

Meester Jesse - Juf Franne - Juf Marie - Juf Lisa - Juf Sabine - Juf Hannie - Juf Lore B - Juf Margo - meester Tom

Meester Pieter - Juf Ils - Juf Lore D - Juf Ria - Juf Wendy - Juf Nele - Juf Ann - Juf Rosita - Juf Sofie - Juf Kristine - Juf Eefje - Juf Tine

Fadi - Juf Anne - Juf Magali - Juf Christel - Juf Liesbeth - Juf Sabrina - Juf Katrien - Juf Els - Johnny

Juf Silke en juf Muriël ontbreken op de foto. 

 

SAMEN > Schoolteam / Schooluren / Reglement / Leerlingenraad / Schoolraad / Oriëntatie wereld / Verkeer op school / Ouderraad / BKO L-Kids / Parochie / SG de 4sprong / Privacy

Home | © 2019 - Sint-Martinusbasisschool | Webmaster: Juf Liesbeth- Juf Lore
Sint-Martinusschool-Dorpsstraat 18-3210 Lubbeek-ondernemingsnummer 0417.549.762

backtotop