Schoolteam

Schoolbestuur 

vlnr.

Theo Dewindt - Koenraad Van Coppenolle - E.H. Luc Thiry - Freddy Duerinckx -  Guy Haeck 

De inrichtende macht heeft de eindverantwoordelijkheid voor het schoolgebeuren.
Ze wordt in onze school ook aangeduid als schoolbestuur.
Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.
Ze werft de leerkrachten aan en houdt toezicht over de goede werking van de school.
Ouders kunnen met hun vragen, wensen en klachten steeds terecht bij de leden van het schoolbestuur.
Zij gaan de aanvraag evalueren en waar gepast zal het schoolbestuur er een gevolg aan geven.

schoolbestuur@sintmartinusschool.be

Schoolteam

vlnr 

juf Liesbeth, juf Linda, juf Sofie, juf Marie, juf Sabine, juf Kristine, juf Ria, juf Magali, juf Maria, juf Hannie, meester Tom, juf Wendy, juf Geertrui, juf Tine, meneer Johnny

juf Rosita, juf Ann, juf Ils, juf Lore B, juf Nele, juf Lisa, juf Katrien

juf Franne, juf Lore D, juf Christel, meester Pieter, juf Sabrina

 

SAMEN > Schoolteam / Reglement / Schooluren / Leerlingenraad / Schoolraad / Oriëntatie wereld / Verkeer op school / Ouderraad / BKO L-Kids / Parochie / SG de 4sprong / Privacy

Home | © 2019 - Sint-Martinusbasisschool | Webmaster: Juf Liesbeth- Juf Lore
Sint-Martinusschool-Dorpsstraat 18-3210 Lubbeek-ondernemingsnummer 0417.549.762

backtotop