Speelplaats

Speelplaatsbeleid

De kinderen brengen veel tijd door op school. Het is belangrijk om tussen de vele inspanningen in de klas een ontspannende speeltijd in de dagplanning te voorzien.
Met het ganse schoolteam werken we aan een doordacht beleid om de speelplaats en de speeltijden optimaal te benutten.

De visie van ons speelplaatsbeleid maakt een belangrijk onderdeel uit van het opvoedingsproject van onze school.

●       Speeltijden bieden veel leerkansen aan op vlak van sociaal - emotionele ontwikkeling. Kinderen leren op een positieve manier zichzelf en anderen beter kennen, leren elkaar accepteren, leren samenwerken, elkaar steunen en helpen.

●       Hierbij is er aandacht voor het unieke van elk kind.

●       Het sociaal functioneren is een groeiproces met vallen en opstaan, waarbij leerlingen hun sociale vaardigheden in concrete situaties moeten kunnen oefenen. De speeltijd is op die manier ook een belangrijk oefenmoment. De leerkracht speelt hierbij ook een belangrijke rol en kijkt hoe het spelen verloopt en waar er eventueel moet bijgestuurd worden.

●       Via de leerlingenraad, de ouderraad worden anderen betrokken bij de inrichting en afspraken van de speelplaats. Zo maken we samen school. 
We hebben een speelplaats in een groene omgeving waarbij we zoveel mogelijk bewegingskansen aanbieden. We sturen hier constant in bij. De speelplaats is constant in verandering.
 

 1. Speeltijden

Voormiddagspeeltijd 10.05 uur - 10.20 uur
            op woensdag om 10.30 uur
Middagspeeltijd 12.20 uur - 13.10 uur
Namiddagspeeltijd 14.50 uur - 15.05 uur
            op vrijdag om 14.00 uur

 1. Spelmogelijkheden

Kleuterschool

Wie wil spelen …

 • Loopklosjes
 • Fietsen, fietsparcours is hiervoor voorzien volgens een planning
 • Stapstenen
 • Blokken (grote om te bouwen)
 • Roeren aan de muur
 • Rups : klimmen, erop zitten
 • Podium : om te dansen, …
 • Manden om ballen in te gooien
 • Pretbende : leerkrachten die samen met de kleuters een spel aanleren en spelen (elke eerste dinsdag van de maand)
 • Meters en peters komen op donderdagmiddag meespelen op de kleuterspeelplaats.
 • Speelbosje 
 • Autobanden 
 • Krijtbord
 • Stoepkrijt
 • Zandbak
 • Op vrijdag is er muziek op de speelplaats

Wie tot rust wil komen…

●      Houten tipi’s

Wie een ruzie wil oplossen…of alleen is…

●      Regenboog : als je hieronder gaat staan, weten de anderen dat ze jou kunnen komen halen om samen te spelen.

●      Vriendjesmuur : Deze muur helpt onze kleuters om hun gevoelens te leren benoemen en stap voor stap leren om iets goed te maken en uit te praten. 

Lagere school

Wie wil spelen….

 • Stoepkrijt
 • Spelkoffers met materiaal (springtouwen, ballen, loopklossen, ...)
 • Hoepels
 • Tennisraketten, tennisnetten
 • Stelten
 • Korfbalpalen
 • Voetbalgoalen
 • Speelbosje, klim- en klautertuin
 • Speeltuintje
 • De pretbende, enkele leerkrachten spelen samen met de kinderen een spel (elke eerste dinsdag van de maand)
 • Spelkaarten met verschillende spelletjes
 • Bordspelen op de houten tafels
 • Houten tipi’s
 • Op vrijdag muziek tijdens de middagspeeltijd
 • Autobanden

                      Wie tot rust wil komen…

 • Wilgenhut in de speeltuin
 • Sint-Martinusbank
 • Houten tipi’s
 • Blokhut achter de regenboog (lezen, rustig spelen, ..)
 • Tuintje achter de regenboog met zitbank
 • Waterlelie met houten stammen
 • Tekenkoffers (alleen maar aan de bank)
 • Schaken (elke dinsdag)
 • Lezen: aan de lelieblaadjes

             Wie een ruzie wil oplossen…of alleen is...

 • Regenboog, als je onder de regenboog gaat staan, komen anderen jou
  halen om mee te spelen. 
 • Muur met gevoelens en behoeftes
 • Giraf en jakhals om ruzie uit te praten
   
 • Afspraken
 • Aparte speelplaats voor kleuters en lagere school.
 • 5 minuten voor het einde van de speeltijd, gaat de opruimbel. 
  De kinderen van de lagere school ruimen al het spelmateriaal op dat nog op de speelplaats ligt. 
 • Bij 1ste  belsignaal gaan we naar de rij, bij het 2de belsignaal is het stil. De leerkrachten staan bij het 2de belsignaal aan hun rij.
 • Bij regenweer spelen de kleuters in de klassen, lagere schoolkinderen onder het afdak of de polyvalente zaal. Hier kan rustig gekleurd of gespeeld worden.
 • Autobanden blijven in een rij op maandag, dinsdag en donderdag (voetbal). Op de andere dagen mogen ze verplaatst worden en gebruikt worden als zitje. Ze worden niet gestapeld.
 • Geen voetbal bij regenweer of plassen op de speelplaats.
 • Op woensdag en vrijdag is er geen voetbal. De ballen mogen wel naar buiten voor andere spelen.
 • Niet te hoog klimmen in de bomen (de leerkracht moet je voeten kunnen raken).
 • Wanneer de rode vlag hangt, mag er niet in bosje en speeltuin gespeeld worden.
 • Niet op de trappen spelen.
 • Beurtrol voor blokhut/ sprookjestuin (andere kinderen mogen hier dan niet in) hangt aan de klas van L4 dromedaris.
 • Elke graad heeft eigen voetbalveldje en een eigen bal.
 • Kinderen brengen geen speelgoed mee van thuis om mee te spelen.
 • L6 meters en peters komen op donderdag meespelen op de kleuterspeelplaats. Zij blijven de ganse speeltijd op de kleuterspeelplaats, er wordt niet gewisseld. Zij houden zich ook aan de gemaakte afspraken voor de kleuters.
 • Fietsparcours : maandag : instapklas , dinsdag eerste kleuterklas, donderdag tweede kleuterklas en vrijdag derde kleuterklas. Bij droog weer worden de fietsen tijdens de eerste speeltijd door de klasjuf buiten gezet. De kleuters kunnen hierbij helpen. Het opruimen van de fietsen gebeurt na de laatste speeltijd door de juf die toezicht doet. 
 • Wanneer er geen fietsen buiten zijn, spelen de kleuters ook niet in de fietsenzone. De banden die de fietszone afbakenen zowel midden als langs de afspanning, mogen niet verplaatst worden.
 • Het fietsenhok is geen klimrek, kleuters mogen hier niet op klimmen.
 • Je mag je eigen boek/strip meenemen naar buiten om te lezen. Dit kan enkel bij mooi weer. Je blijft bij de lelieblaadjes zitten om rustig te lezen. 
 • Alle kinderen kunnen fijn samen spelen op de speelplaats. Wanneer we merken dat het spelen of de sociale contacten moeilijk verlopen, stimuleren we de kinderen om met leeftijdsgenoten om te gaan. Dit wordt dan ook geduid in de klas met de betrokken kinderen.

link naar onze foto's

 

 

 

 

 

 

UNIEK > Speelplaats / MOS / Naschoolse sport / One mile a day

Home | © 2019 - Sint-Martinusbasisschool | Webmaster: Juf Liesbeth- Juf Lore
Sint-Martinusschool-Dorpsstraat 18-3210 Lubbeek-ondernemingsnummer 0417.549.762

backtotop