Verkeer op school

Visie verkeer op school en mobiliteit
Op onze school leveren we bewust inspanningen om de doelen met betrekking tot
verkeer en mobiliteit na te streven. Door de verkeerslessen praktijkgericht te maken in samenwerking met Verkeer Op School (VSV) doen we er alles aan om deze eindtermen bij onze leerlingen te behalen.

Hierbij gaat het grootste deel van de aandacht naar veiligheid, in en rond de schoolomgeving, veilig op weg als voetganger en fietser.
We willen onze kinderen laten groeien en ontwikkelen tot zelfstandige, veilige en verantwoordelijke weggebruikers.

Met het schoolteam stelden we een leerlijn op voor de ganse basisschool. 

Wat moeten leerlingen in welk leerjaar kennen en kunnen op gebied van stappen, fietsen, verkeersregels, duurzaam verkeersgedrag en dode hoek? Elke activiteit is gekoppeld aan de ZILL-doelen.

Een belangrijk aandachtspunt is het dragen van fluohesjes voor en na schooltijd en tijdens een klassikale uitstap. Elk kind van onze school krijgt begin schooljaar een fluohesje ter beschikking. Door deel te nemen aan acties zoals ‘Fluo top!’ maken we de kinderen warm om het fluohesje te dragen tijdens de donkere maanden van het jaar.
Vanaf de derde kleuterklas maken we leerlingen bewust rond de gevaren van de  ‘dode hoek bij vrachtwagens’.  We nodigen hiervoor een vrachtwagen met chauffeur uit die samen met de kinderen enkele praktijkgerichte oefeningen doet. 

Als school doen we mee aan het behalen van voetgangers- en fietsbrevetten. Deze acties worden volledig uitgewerkt door VSV.

Al van in de instapklas en 1ste kleuterklas leren de kleuters in de eigen school in een rij te wandelen, een zebrapad te herkennen als een plaats om over te steken, gepast te reageren op visuele en auditieve prikkels in het verkeer  (fietsbel, verkeerslicht rood, groen).
Stuurvaardigheid oefenen ze op de speelplaats met de verschillende fietsen die aanwezig zijn op school. De verschillende vormen en kleuren van de verkeersborden komen ook aan bod.

In de 2de en 3de kleuterklas worden deze vaardigheden verder ingeoefend en uitgebreid. Zij werken en oefenen om een loopfietsbrevet en een voetgangersbrevet brons te behalen.

Vanaf de lagere school wordt de fiets meer en meer in de kijker gezet. In het 1ste leerjaar oefenen de kinderen om vlot te vertrekken met de fiets en te rijden op de speelplaats. De verkeersregels en de verkeersborden worden verder uitgebreid.
De kinderen bereiden zich voor om het voetgangersbrevet zilver te behalen.

In het 2de leerjaar oefenen de kinderen hun behendigheid met de fiets. Hindernissen nemen, slalommen, bochten nemen en stoppen. Zij gaan voor het  fietsbrevet brons. Ook breiden ze de gekende verkeersborden verder uit. Er wordt veel aandacht gegeven aan de vaardigheden die de kinderen als voetgangers reeds opgebouwd hebben.

Vanaf de 2de graad oefenen de kinderen in de ruimere schoolomgeving hun vaardigheden als voetganger en fietser. Hier gaan heel wat oefenmomenten aan vooraf binnen de school. Er vindt dan ook regelmatig een fietstocht plaats voor 2de en 3de graad. Hier zorgen we altijd voor voldoende begeleiding. 

Het 3de leerjaar voert een fietscontrole uit zodat alle fietsen in veilige staat zijn om op de openbare weg te fietsen. Ze oefenen verkeerssituaties op de speelplaats die zich in werkelijkheid voordoen zoals arm uitsteken, stoppen aan een zebrapad, oversteken, …. Zij bereiden zich voor op het fietsbrevet zilver.

In het 4de leerjaar ligt de focus op de voetgangers. Kinderen die zich zelfstandig en veilig als voetganger verplaatsen in het verkeer is het grootste doel. Zij nemen deel aan het Grote Voetgangersexamen goud.

Het 5de leerjaar oefent alle aangeleerde zaken van de voorbije schooljaren verder in en neemt deel aan de Grote Verkeerstoets. Deze wordt digitaal voorbereid en afgenomen in de klas.

In het 6de leerjaar gaan de kinderen zelfstandig met de fiets in de ruime schoolomgeving oefenen voor het grote fietsersexamen. Hier kunnen zij het fietsbrevet goud mee halen.

Ook de MOS-brigadiers van onze school organiseren tijdens de actieweken zoals bijvoorbeeld ‘Helm op, fluo top!’ stiptheidsacties, controleacties op de parking voor en na schooltijd. Op deze manier moedigen de kinderen elkaar aan om veilig het verkeer in te gaan.

Door als ganse basisschool rond verkeersveiligheid en mobiliteit te werken, kunnen we elk schooljaar een medaille behalen.
Na enkele jaren een bronzen medaille te verdienen, hebben we sinds het schooljaar 2021 - 2022 onze gouden medaille behaald en tijdens het jaar 2022 de zilveren medaille! Hier zijn we zeer trots op!

 

 

 

 

 

 

 

SAMEN > Verkeer op school / Schoolteam / Schooluren / Reglement / Leerlingenraad / Schoolraad / Oriëntatie wereld / Ouderraad / BKO L-Kids / Parochie / SG de 4sprong / Privacy

Home | © 2019 - Sint-Martinusbasisschool | Webmaster: Juf Liesbeth- Juf Lore
Sint-Martinusschool-Dorpsstraat 18-3210 Lubbeek-ondernemingsnummer 0417.549.762

backtotop